OSNOVI METODE
KONAČNIH ELEMENATA
Departman za građevinarstvo i geodeziju
Katedra za konstrukcije
Nastavnik: Prof. dr Andrija Rašeta
Kabinet: LG204; email: araseta@uns.ac.rs, araseta@gmail.com
Nivo studija: Osnovne akademske studije
Studijska grupa: Konstrukcije
Godina studija: 3.; Semestar: Letnji; Fond časova: 2 + 0
Literatura
Nastava
  • U pripremi!!!
Računarski softver
Teorijske podloge za pisanje skript datoteka i pojedini numerički primeri koji su rešavani dati su u literaturi Metoda konačnih elemenata, deo I i deo II.
Python ±

Video uputstvo za upotrebu Python skriptova (download)

Ravanska rešetka - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Ravanski linijski nosač - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Roštilj - linearna statička analiza - MKE (Napomena)

Wolfram Mathematica ±

1D konačni elementi (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo I)

Aproksimativne metode:

Interpolacione funkcije:

Matrice krutosti:

Osobine matrice krutosti:

Vektori konzistentnih čvornih sila:

Bifurkaciona stabilnost:

Primeri - Linearna statička analiza:

Primeri - Bifurkaciona stabilnost:

Prirodne koordinate (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

2D konačni elementi (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II; Ravansko stanje napona i deformacije)

3D konačni elementi (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

Izoparametarski konačni elementi (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

Ploče (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

Transformacija koordinata (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

Primeri (Literatura: Metoda konačnih elemenata, deo II)

Matlab ±